Team Ondermijning

Ondermijning wordt omschreven als de verwevenheid van de onderwereld met de bovenwereld.

Die verwevenheid zorgt ervoor dat criminaliteit een steeds grotere impact heeft op onze maatschappij waardoor onze normen vervagen en veiligheid en leefbaarheid onder druk komen te staan.


Odermijning komen we overal tegen, op school, op het werk en in de prive-sfeer. 

Toch is het soms moeilijk om te 'zien' of te herkennen, en als je het dan ziet, wat kun je er aan doen?


De Team Ondermijning-site heeft als doel het laagdrempelig beschikbaar maken van kennis over het onderwerp en hoe ermee om te gaan.