Jongeren en ondermijning


Jongeren spelen ook een rol in ondermijning. Ze doen actief mee aan criminaliteit, plegen delicten, doen aan witwassen

en buiten elkaar uit.. en veel van het jonge criminele netwerk ontstaat op school.


In de praktijk zien we dat veel professoinals weten wat ondermijning is, maar dat het nog moeilijk is om het in de eigen omgeving 'te zien' of dat mensen niet zo goed weten wat ze er aan kunnen doen of waar ze hun signalen kunnen melden.

Gratis aan te vragen E-book Fuik

Om professionals meer wegwijs te maken in wat er zich in de wereld van jongeren van nu afspeelt als het gaat om criminaliteit, hebben Wilma van Raalte (politie) en Martine Kroezen (STRDR). de handen ineen geslagen.

Het resultaat; Fuik, is een e-publicatie waarin de actualiteit wordt geschetst vanuit het perspectief van veiligheid in combinatie met de belevingswereld van jongeren.

Fuik geeft inzicht en kennis waardoor signalen worden gezien, maar ook tools om te handelen.

Training Jongeren en ondermijning

Als uitbreiding op Fuik bieden we ook gezamenlijk een training aan voor professionals in zorg en onderwijs. Een interactieve training vol voorbeelden uit onze dagelijkse praktijk;

Wat gebeurt er allemaal?

Hoe herken je de signalen?

Hoe borg je de veiligheid?

Hoe ga je het gesprek aan?

Wat doe je wel of juist niet wanneer je in wil grijpen?

Serious gaming voor jongeren

Door STRDR.zijn een aantal serious games ontwikkeld op basis van de ervaringen van jongeren. Dat biedt een laagdrempelige manier om het onderwerp goed bespreekbaar te maken en om jongeren te laten na denken over keuzes en opties, klik hier voor meer info

Coming soon:

Ondermijning en het bedrijfsleven


Ook in het bedrijfsleven zijn ondermijinende activiteiten te zien. Criminelen doen zich voor als legitieme partners, nietsvermoendende ondernemers vinden zich vervolgens in situaties waar maar moeilijk uit te komen is.Coming soon


Tools voor het bedrijfsleven die handelen om de vragen;

wat maakt mijn bedrijf interessant

hoe herken ik de verkeerde spelers en vooral

hoe hou ik ze buiten de deur